„Nie pragnij, by życie było prostsze, ale byś Ty stał się lepszy. Nie pragnij mniej problemów, pragnij więcej umiejętności. Nie pragnij mniej wyzwań, pragnij więcej mądrości.” Jim Rohn

Wierzymy, że skoro efektywność działalności zawodowej człowieka jest tak mocno związana z pozostałymi sferami jego życia, naszym obowiązkiem jest wspieranie naszych Klientów na wszystkich płaszczyznach rozwoju – zarówno zawodowej jak i osobistej. Propagujemy idee mówiącą, że jeśli chcemy zarządzać biznesem, przewodzić ludziom, motywować ich do podejmowania właściwych decyzji, to najpierw powinniśmy osiągnąć poziom ekspercki w zarządzaniu sobą. Dlatego inspirujemy do samorozwoju i oferujemy szkolenia z zakresu zarządzania czasem, zarządzania stresem, asertywności.

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl