Mediacje

Wiemy, jak często konflikty w biznesie potrafią zatrzymać bieg nawet najlepszych projektów i inicjatyw. Wierzymy, że nie ma sytuacji bez wyjścia, choć w niektórych z nich po prostu potrzebujemy wsparcia bezstronnego specjalisty.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Zespołu Mediatorów, którzy to poprzez założone przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu „Stowarzyszenie Mediatorów” oraz Sąd Arbitrażowy i Polubowny zajmują się rozwiązywanie sporów i konfliktów prowadząc:

  • Mediacje W SPRAWACH GOSPODARCZYCH (zapłata, wykonanie umowy, ustalenie odszkodowania, spory ubezpieczeniowe, roszczenie wspólników i akcjonariuszy, ustalenie obowiązków w ramach umowy konsorcjum)
  • Mediacje W SPORACH ZBIOROWYCH (warunki pracy, warunki płac lub świadczeń socjalnych; prawa i wolność związków zawodowych)
  • Mediacje W SPORACH PRACOWNICZYCH (np. na niwie: kierownik – pracownik, zarząd organizacji – pracownik, pracownik – pracownik czy klient – firma itd.)
  • Mediacje W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY (zapłata, podział spadku, wzniesienie współwłasności, zadośćuczynienie)
  • Mediacje W SPRAWACH TRANSGRANICZNYCH (w zakresie wykonywania umów między partnerami biznesowymi, w sprawach konsumenckich, konflikty międzykulturowe itp.)
  • Mediacje W SPRAWACH RODZINNYCH (np. mediacje okołorozwodowe)
  • Mediacje W SPORACH RÓWIEŚNICZYCH (gł.: mediacje szkolne)
Potrzebujesz mediacji ?

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię temat Mediacji? Dowiedz się więcej!

Uczymy mediacji!

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl