Dane kontaktowe

Firma Szkoleniowo-Usługowa „Binsztok i Partnerzy”
Aleksander Binsztok
ul. Kazimierza Wielkiego 21
59-800 Lubań

Oddział we Wrocławiu
ul. Rezedowa 66
54-515 Wrocław

tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl

Dane do faktury:
Firma Szkoleniowo-Usługowa „Binsztok i Partnerzy”
Aleksander Binsztok
ul. Kazimierza Wielkiego 21
59-800 Lubań
NIP: 613 – 104 – 03 – 51
REGON: 021440665

Bank: PeKaO S.A. O/Wrocław
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
NRB: 32 1240 6683 1111 0000 5614 0042

Formularz kontaktowy

Dr Aleksander Binsztok

Merytoryka szkoleń

Agnieszka Ficnerska

Administracja i koordynacja projektów szkoleniowych

Małgorzata Niski

Koncepcje programów szkoleniowych

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl