Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Profesjonalna obsługa klienta

Każdy Klient kupuje! Tylko inaczej…

Szkolenie stworzone na potrzeby wszystkich, którzy współpracują z klientem pośrednio lub bezpośrednio. Jego głównym celem jest poznanie zasad organizacji sprawnej obsługi klienta oraz opracowanie i umiejętność wykorzystywania w pracy standardów firmowych w zakresie dbałości o klienta. Umożliwi wykształcenie w uczestnikach postawy pro-klienckiej oraz zdobycie umiejętności przekazywania klientom informacji z zastosowaniem skutecznej argumentacji. W efekcie szkolenia uczestnicy wzmocnią swój przekaz skierowany do klientów, nabędą umiejętności kreowania swojego profesjonalnego wizerunku, a także wizerunku swojej firmy, nauczą się wywierania pozytywnego wpływu i budowania pozytywnych relacji w trakcie kontaktu bezpośredniego z klientem a także podczas rozmowy telefonicznej.

Narzędzia, wiedza i umiejętności, jakie zostaną przekazane i przećwiczone pomogą w usprawnieniu obsługi Klientów na każdym etapie handlowym (od pozyskania Klienta do obsługi posprzedażowej). Jednocześnie wyciągnięte wnioski przełożą się na sprawniejszą współpracę w wewnątrz firmy i zespołu. Celem szkolenia jest także wzmocnienie w uczestnikach poczucia własnej wartości i pewności siebie, aby w sposób profesjonalny radzić sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z klientem.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom, których celem jest udoskonalenie i rozwinięcie umiejętności obsługi klienta, poszerzenie umiejętności efektywnego komunikowania się z klientem, rozwiązywania jego problemów, diagnozowania trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi, pracownikom różnych szczebli i specjalizacji, negocjujących z klientem zewnętrznym i wewnętrznym umowy handlowe, warunki zakupu i sprzedaży.

 • Wypracowanie definicji sprzedaży
 • Poznanie przekonań dotyczących sprzedaży w Polsce
 • Co blokuje sprzedaż?
 • Jak przełamać bariery podczas kontaktu z Klientem?
 • W jaki sposób radzić sobie z 3 rodzajami lęku:
  • lęk przed usłyszeniem nie
  • lęk przed odrzuceniem
  • lęk przed ośmieszeniem
 • Co robić, aby sprzedaż dawała satysfakcję?
 • Jak wyróżnić się na dzisiejszym rynku?
 • Typologia osobowości zachowań ludzkich na podstawie koncepcji Karla Gustawa Junga
 • Praktyczne wykorzystanie typologii osobowości Junga w obsłudze Klientów
 • Jak rozpoznać 4 podstawowe typy osobowości na pierwszych etapach spotkania handlowego z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej?
 • Czym kieruje się każdy z 4 typów osobowości dokonując zakupu i czego wymaga od na dalszych etapach obsługi?
 • Jak dopasować się do różnego typu osobowości Klienta, aby zdobyć jego zaufanie?
 • Czego unikać, aby nie zniszczyć procesu sprzedaży na dalszych etapach spotkania handlowego?
 • Co zrobić, by nie kierować się uprzedzeniami i stereotypami w procesie sprzedaży? – każdy Klient kupuje, tylko inaczej;
 • Sprawdzone sposoby oraz techniki prowadzenia każdego typu osobowości Klienta przez wszystkie etapy spotkania handlowego;
 • Odpowiedź na pytanie: kim będzie, lub kim jest mój Klient? Praktyczne różnice w kontakcie B2B i B2C
 • Rozróżnienie między obiekcją i zastrzeżeniem Klienta
 • Metody radzenia sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami Klientów

PROGRAM SKRÓCONY:

Wypracowanie definicji sprzedaży
Jak przełamać bariery podczas kontaktu z Klientem?
Typologia i dopasowanie się do każdego typu zachowań zakupowych Klienta, na podstawie K.G.Junga
Nawiązywanie relacji, czyli jak przygotować się do spotkania (jak się zaprezentować przez Klientem, aby nie utrudnić sobie relacji już przy efekcie pierwszego wrażenia)
Jaki rodzaj komunikacji stosować do różnych typów Klientów?
Jak radzić sobie i co robić, aby nie dochodziło do tzw. sytuacji trudnych z Klientem?

 • Zbudujesz pozytywny obraz obsługi klientów, co podnosi motywację do pracy.
 • Będziesz umiał rozpoznać podstawowe typy zachowań zakupowych Klientów, co będzie przekładać się na bardziej efektywną obsługę i komfort Twojej pracy.
 • Przećwiczysz dopasowanie się do każdego typu Klientów, co przekłada się na większe zaufanie Klientów i pozytywny odbiór Ciebie i firmy.
 • Będziesz jeszcze lepiej umiał precyzować oferty do dobrze rozpoznanego typu zachowań Klienta, aby prezentacje były szybsze, skuteczniejsze i bardziej zapadały w pamięć.
 • Nabędziesz umiejętności koncentrowania się na realnych szansach sprzedażowych.
 • Nabędziesz umiejętności efektywnego zarządzania przebiegiem rozmowy, wykorzystując techniki wywierania wpływu.
 • Nabędziesz umiejętności prowadzenia procesu sprzedaży optymalizując proces podejmowania decyzji Klienta, kierując go maksymalnie szybko w stronę zamknięcia transakcji
 • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania w rozmowie szans do zaprezentowania dodatkowych produktów.
 • Zwiększysz swój komfort w kontakcie z Klientami, nawet jeśli dojdzie między Wami do sytuacji stresowych.
 • Poznasz narzędzia i techniki do pogłębiania i nawiązywania relacji.
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia! Zorganizuj szkolenie dla swoich pracowników!

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl