Współczesny rynek stawia wysoko poprzeczkę wymagań względem przywódców – właścicieli, managerów, liderów. Od ich kompetencji zależy realizacja strategicznych celów firmy, jak również maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników i przetworzenie go na kapitał organizacji.

Doskonale rozumiemy, że wybór drogi rozwoju kadry managerskiej wymaga uwzględnienia wielu elementów, tj.: kultury organizacyjnej, wyzwań stojących przez przywódcami, a także etapu rozwoju i posiadanego doświadczenia. Dlatego oferujemy szkolenia zarówno dla początkujących liderów, jak również przedsiębiorców i managerów z długim stażem, pragnących przenosić swoje kompetencje na wyższy poziom.

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl