Szkolenia dofinansowane

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Firma „Binsztok i Partnerzy” wdrożyła wymagania standardu SUS 2.0 i posiada Certyfikat w zakresie: Usług szkoleniowych oraz projektowania szkoleń wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

W związku z powyższym po dogłębnej analizie naszej firmy i całym procesie audytowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uznała, że jesteśmy jednym z nielicznych partnerów biznesowych godnych zaufania i w związku z tym istnieje możliwość, abyście Państwo mogli ubiegać się o dofinansowanie szkoleń właśnie w naszej firmie!

Zapraszamy zatem do bliższego poznania możliwości, jakie rysują się przed Państwem w przypadku zdecydowania się na współpracę z nami!

Z serdecznymi pozdrowieniami,
dr Aleksander Binsztok z Zespołem Trenerów

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA NA USŁUGI ROZWOJOWE?

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA
• do 10 pracowników zatrudnionych na etacie
• wartość przychodów do 2 mln euro
• wartość aktywów bilansu do 2 mln euro

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
• do 50 pracowników zatrudnionych na etacie
• wartość przychodów do 10 mln euro
• wartość aktywów bilansu do 10 mln euro

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
• od 50 do 250 pracowników zatrudnionych na etacie
• wartość przychodów do 50 mln euro
• wartość aktywów bilansu do 43 mln euro

Poziom dofinansowania programu ze względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% – 80%
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA JEST RÓŻNA DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW!!!

  • Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: od 25.000 do 100.000 zł
  • Maksymalne dofinansowanie na usługi dla 1 osoby: od 3.000 do 8.500 zł
Szkolenia dofinansowane

5.000 os./50.000

Powiat Wrocław i okoliczne – Brak środków

Szkolenia dofinansowane

Miasto Poznań: 3.000 os./50.000
Poza Poznaniem: 5.000 os./100.000

Szkolenia dofinansowane

8.500 os. /35.000

Szkolenia dofinansowane

1 os. 5.760
1-3 os. 8.640
4-9 os. 11.520
10-19 os. 17.280
20-49 os. 28.800
50-99 os. 51.840
100-249 os. 97.920
Limity kosztów:
1h szkolenia-45zł / 1h doradztwo-90 zł

Szkolenia dofinansowane

6.000 os. / 60.000

Szkolenia dofinansowane

6.000 os. / firma – nie określono

Szkolenia dofinansowane

Mikro – 4.200 os. / 8.400

Małe – 3.600 os. / 18.000

Średnie – 3.000 os. / 30.000

Szkolenia dofinansowane

5.000 os.

Mikro – 10.000

Małe – 20.000

Średnie – 30.000

Szkolenia dofinansowane

3.500 os.

Mikro – 10.500

Małe – 21.000

Średnie – 42.000

Szkolenia dofinansowane

Zmienna na os. / 100.000

Szkolenia dofinansowane

Zmienna na os.

Mikro – 15.000

Małe – 75.000

Średnie – 40.000

Szkolenia dofinansowane

Max. 70.000

Szkolenia dofinansowane

10.000 os. / 50.000

Wszystkie firmy – 50%

Szkolenia dofinansowane

5.000 os./ 15.000

Ilość środków w projekcie jest ograniczona.

Termin wykorzystania środków z dofinansowania to koniec kwietnia 2019 r.

Rekrutacja przedsiębiorców do tego projektu zostanie zamknięta w chwili wydania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu. Dlatego warto jak najszybciej zdecydować się na przystąpienie do projektu i skorzystanie z atrakcyjnego dofinansowania przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji Państwa pracowników! Liczy się kolejność zgłoszeń oraz kryteria preferencyjne!

Mając na celu wygodę i komfort Państwa pracy pomożemy Państwu w złożeniu wniosku o dofinansowanie i realizacji tego przedsięwzięcia w maksymalnym stopniu!

6 KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

1. WYBÓR TEMATÓW SZKOLEŃ I USŁUG ROZWOJOWYCH

Następuje kontakt między nami a Państwa firmą. Państwo wypełniacie ankietę, która pozwoli określić w przybliżony sposób wysokość prognozowanego dofinansowania cyklu szkoleń. Wybierają Państwo szkolenia i wspólnie ustalamy, jak ma wyglądać merytorycznie plan szkoleń oraz terminy tych spotkań.

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Państwa firma z naszą pomocą składa wniosek o dofinansowanie do Operatora lub poprzez jego Partnerów w swoim regionie. Warto zwrócić uwagę, że w wypadku tego projektu procedura została bardzo uproszczona, co zdecydowanie ułatwia proces ubiegania się o dofinansowanie.

3. PODPISANIE UMOWY I ZAPISANIE PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIE.

Po akceptacji wniosku następuje podpisanie umowy i przekazanie promesy szkoleniowej (obietnica pokrycia kosztów szkolenia w wysokości określonej w umowie). Państwa Firma zapisuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) swoich pracowników na szkolenia w firmie „Binsztok i Partnerzy”.

4. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Państwa firma z naszą pomocą składa wniosek o dofinansowanie do Operatora lub poprzez jego Partnerów w swoim regionie. Warto zwrócić uwagę, że w wypadku tego projektu procedura została bardzo uproszczona, co zdecydowanie ułatwia proces ubiegania się o dofinansowanie.

5. UDZIAŁ W WARSZTATACH I OCENA SZKOLENIA

Pracownicy Państwa Firmy uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez nas. Oceniacie Państwo szkolenie przez elektroniczny system BUR.

6. OPŁATA ZA SZKOLENIE I REFUNDACJA KOSZTÓW W CIĄGU 2 TYGODNI.

Państwa Firma opłaca koszt szkolenia otrzymując od nas fakturę, z którą następnie udaje się do Operatora lub Partnera, aby ten w ciągu 2 tygodni zrefundował poniesione koszty.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Agnieszka Ficnerska
Koordynacja Projektów Szkoleniowych
tel. 882 714 330
biuro@binsztok.pl

Małgorzata Niski
Koncepcja Programów Szkoleniowych
tel. 606 448 757
m.niski@binsztok.pl

dr Aleksander Binsztok
Kierownik Projektu
tel. 602 717 555
binsztok@binsztok.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl