Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji

SKLEP

Lawinowo narastająca liczba konfliktów we współczesnym świecie, brutalizacja życia, rozwarstwienie społeczne i ogólna frustracja wymuszają poniekąd poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania „różnego kalibru” sporów, do czego właśnie przydatne mogą być – jak nic innego – mediacje (a zwłaszcza te techniki, które zwykle wykorzystuje się w przypadku sporów zbiorowych). W życiu codziennym często obserwujemy, że słowa: „negocjacje” i „mediacje” dla wielu ludzi brzmią podobnie, a czasem wręcz traktowane są tak samo. Autorzy książki, rozpatrując różne aspekty i zastosowania mediacji, wskazują na faktycznie istniejące podobieństwa i różnice występujące między tymi dwiema metodami.

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl