Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji

SKLEP

Obserwując życie społeczne, często spotykamy się z tym, że słowa: „negocjacje” i „mediacje” dla wielu ludzi brzmią podobnie, a często wręcz oznaczają dla nich to samo. Książka ta ma zatem wskazać na faktycznie istniejące podobieństwa i różnice występujące między tymi dwiema metodami rozwiązywania sporów. Z powyższym koresponduje także fakt, iż o negocjacjach napisano już wiele książek, o mediacjach zaś zdecydowanie mniej, co w strukturze tej publikacji szalę przeważa na korzyść tych drugich.

Książka podzielona została na trzy części. Pierwsza dotyczy specyfiki pracy mediatorów i negocjatorów, druga odnosi się do zagadnień związanych stricte z komunikacją w mediacjach i negocjacjach, trzecia zaś poświęcona jest tematyce konfliktu i stresu w mediacjach i negocjacjach.

Praca wszechstronnie i bardzo praktycznie przedstawia wiele aspektów procesów mediacji, ujmując je w kontekście relacji międzyludzkich, konfliktów, pracy zawodowej. Jej główne zalety to przydatność, ograniczenie nadmiaru teorii, liczne porady pozwalające na wykorzystanie poszczególnych tekstów jako wskazówek do praktycznego działania mediatorów i rozwoju kandydatów na mediatorów. Polecam zwłaszcza początkującym mediatorom!

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
Uniwersytet Jagielloński

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl