Coaching indywidualny i grupowy

Technika coachingu daje możliwość szukania najlepszych rozwiązań dla trudnych problemów, umożliwia rozwój pożądanych kompetencji pracownika, daje szansę wydobywania mocnych stron i eliminację własnych ograniczeń.

Podczas sesji coachingu prowadzonych przez naszych Trenerów, uczestnicy:

  • • zdobywają umiejętność dostrzegania długofalowej pespektywy dla własnych działań
  • • utrwalają nabyte zmiany zachowań
  • • uczą się umiejętności rozwijania pozytywnych cech własnych oraz swoich podwładnych

Zajęcia z zastosowaniem techniki coachingu prowadzone przez naszych Trenerów, pozwalają odkrywać i kształtować talenty oraz pokazują, w jaki sposób zapewniać pracownikom indywidualny rozwój.

Coaching to najskuteczniejsza z indywidualnych metod szkoleniowych stosowanych na stanowisku pracy, służąca doskonaleniu pracownika i przynosząca efekty w postaci umiejętności rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości.

Jeżeli przydałoby się Państwu wsparcie w ww. zakresie, będziemy wdzięczni za kontakt mailowy: biuro@binsztok.pl lub  telefoniczny: 882 714 330 lub (71) 319 48 35.