HENRYK PILARSKI

 

Doradca, konsultant, coach dla Top Managementu, trener biznesu od 24 lat.

Mgr inż. mechanik, absolwent Politechniki Gdańskiej. W zespole trenerskim firmy „Binsztok i Partnerzy” pracuje od 5 lat. Od 1991 roku prowadzi wykłady, konsultacje i treningi z zakresu zarządzania, zarządzania zmianami, negocjacji, sprzedaży, prezentacji, komunikacji międzyludzkiej, marketingu, controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi, budowy strategii oraz budowy zespołów.

Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych: „Profesjonalna Sprzedaż i Zarządzanie Sprzedażą”, „Mediator”, „Coaching Przywódczy i Trenerski” czy „Lider Pozytywnych Zmian”

W obszarze jego szczególnych zainteresowań jest radzenie sobie z niemocą decyzyjną i wykonawczą coachowanych osób, metody radzenia sobie ze stresem oraz zarządzanie konfliktem i prowadzenie negocjacji i mediacji. Szczególnie ceni sobie doradztwo w zakresie zarządzania, prowadzenia interesów, rozwoju organizacji i zespołów ludzkich.

Posiada bardzo bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie, przez wiele lat piastował stanowisko kierownicze w przemyśle maszynowym i okrętowym; jest m.in. współautorem skryptów i opracowań „Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne przemysłu okrętowego” oraz „Formy organizacyjne przemysłu okrętowego warunkujące poprawę efektywności”. Wiele lat pracował także w sporcie zajmując się psychologią i motywacja w sporcie wyczynowym.

Ukończone kursy trenerskie: Programowanie Neurolingwistyczne (NLP), dyplom w zakresie „Principles of Fund Management”- Londyn, prowadzenia negocjacji społecznych, trening trenerów w Danii – „Principles of Leadership”, „Human Resources Management” w Belgii.

W życiu kieruje się zasadą: „Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie”.

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl