Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Komunikacja perswazyjna i obrona przed manipulacjami w biznesie

To warsztat doskonalenia umiejętności komunikacji perswazyjnej. Jego celem jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i narzędzia, dzięki którym skutecznie i w etyczny sposób będą mogli prowadzić rozmowy biznesowe, negocjacje handlowe. Szkolenie dostarcza również wiedzy z obszarów obrony przed manipulacją w biznesie.

Podczas szkolenia Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zasad skutecznej perswazji, nauczą się jak wykorzystywać w praktyce techniki wywierania wpływu na innych, zdobędą umiejętność skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, będą potrafili zastosować prawa psychologii wpływu w codziennej pracy zawodowej, nauczą się przeciwstawić manipulacji innych osób a także rozwiną w sobie świadomość własnych zachowań i ich znaczenia w kontaktach z innymi ludźmi i nabiorą pewności siebie co umożliwi zwiększenie kreatywności w realizowanych zadaniach zawodowych.

Szkolenie dedykowane jest osobom na co dzień zajmującymi się sprzedażą i komunikacją z klientem realizując założone cele biznesowe firmy, pracownikom których praca wymaga wykorzystania wierzy z zakresu psychologii poznawczej oraz psychologii wywierania wpływu.

Reguły wywierania wpływu na ludzi i ich odzwierciedlenie w codziennych relacjach biznesowych, czyli
Jak efektywnie wykorzystywać reguły: niedostępności, zaangażowania, wzajemności, autorytetu, sympatii, społecznego dowodu słuszności w kontaktach interpersonalnych z klientami?
Kwantyfikatory ogólne, zaprzeczenia oraz techniki: „NIE”, „Spróbuj…” i „ALE”, czyli
Jakie znaczenie w procesie komunikacji perswazyjnej mają uogólnienia i generalizacje?
Jak stosować zwroty handlowe z „NIE” odnoszące się do różnych stanów emocjonalnych klientów?
Jak w zawoalowany sposób wywoływać potrzebę wykonania określonej czynności?
Co i jak zrobić, aby niemożliwe stało się możliwe?
Jak motywować ludzi do skorzystania z naszej propozycji?
Technika presupozycji, „kotwiczenia”, „ju-jitsu” i inne w pozytywnej perswazji biznesowej, czyli
Jak wywoływać akceptację klienta w rozmowach handlowych?
Jak wykorzystać wiedzę nt. różnych stanów emocjonalnych klientów do budowania dobrej atmosfery?
Co ugruntowuje innych ludzi w naszych przekonaniach?
Jak radzić sobie z zastrzeżeniami klientów poprzez „chłodzenie” ich emocji?
Co motywuje i demotywuje klienta do zawarcia transakcji?
„Kto pyta, ten prowadzi rozmowę”, czyli
Jak rozpoznawać prawdziwe intencje klienta?
Jak poprzez zadawanie odpowiednich pytań zmniejszać opory klienta i uzyskiwać akceptacji naszego stanowiska?
Jak radzić sobie z krytyką ogólną klienta?
Jak przełamywać impas w rozmowie handlowej?
Jak przechodzić do finalizacji zamówień?

  • Zdobędziesz umiejętności wywierania wpływu i perswazji nienaruszających granic etyki.
  • Poznasz zasady powstrzymywania manipulacji innych osób oraz przekierowywania wpływu na swoją stronę.
  • Rozwiniesz umiejętności posługiwania się sztuką argumentacji logicznej, wypowiadania zdań zgodnie z zasadami retoryki oraz erystyki, wpływu i perswazji.
  • Poznasz sztukę egzekwowania i prowadzenia działań z korzyścią dla założonych planów.
  • Zwiększysz swoją skuteczność w realizacji własnych celów.
  • Będziesz potrafił zastosować prawa psychologii wpływu w codziennej pracy zawodowej.
  • Nauczysz się rozróżniać strategie wpływu społecznego od psychomanipulacji.
  • Nauczysz się, jak przeciwstawić się psychomanipulacji.
  • Rozwiniesz świadomość własnej autoprezentacji, własnych zachowań i ich znaczenia w kontaktach z innymi ludźmi.
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia! Zorganizuj szkolenie dla swoich pracowników!

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl