Coaching

 

Praca Coacha wymaga pokory – umiejętności towarzyszenia w procesie realizacji celów, poszukiwania rozwiązań. By wydobyć z człowieka potencjał w nim ukryty, trzeba stać się zwierciadłem, w którym może się bezpiecznie przejrzeć i zobaczyć to, czego dotychczas nie dostrzegał. Cieszymy się, gdy po jakimś czasie dowiadujemy się od naszych Klientów, że współpraca z naszymi Trenerami i Coachami pomogła im ruszyć z miejsca, obrać właściwy kierunek rozwoju zawodowego i osobistego.

Czym jest coaching?

Coaching to metoda doskonalenia, która daje możliwość szukania najlepszych rozwiązań dla trudnych problemów. Umożliwia rozwój pożądanych kompetencji pracownika, daje szansę wydobywania mocnych stron i eliminację własnych ograniczeń.

Podczas sesji coachingu prowadzonych przez naszych Coachów, uczestnicy:

  • zdobywają umiejętność dostrzegania długofalowej pespektywy dla własnych działań,
  • utrwalają nabyte zmiany zachowań,
  • uczą się umiejętności rozwijania pozytywnych cech własnych oraz swoich podwładnych.

Sesje coachingowe prowadzone przez naszych Coachów, pozwalają odkrywać i kształtować talenty oraz pokazują, w jaki sposób zapewniać pracownikom indywidualny rozwój.
Coaching to najskuteczniejsza z indywidualnych metod szkoleniowych stosowanych na stanowisku pracy, służąca doskonaleniu pracownika i przynosząca efekty w postaci umiejętności rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości.

ZAPYTAJ O SESJĘ COACHINGOWĄ Z WYBRANYM TRENEREM!

 

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl