DORADZTWO

Dzięki wieloletnim, bardzo szerokim kontaktom z wysokiej klasy specjalistami na rynku usług consultingowych nasza firma, poza swoją podstawową działalnością szkoleniową, prowadzi również działania w zakresie usług consultingowych.

Budowanie Strategii Skutecznej Sprzedaży

Celem doradztwa jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego sprzedażą w przedsiębiorstwie. Uczestnicy biorą czynny udział w ćwiczeniach, dzięki którym nabywają umiejętności w zakresie przygotowania analizy strategicznych obszarów przedsiębiorstwa,

procesów sprzedażowych, zdobywają wiedzę z zakresu definiowania kierunków rozwoju sprzedaży, formułowania sprzedażowych celów strategicznych firmy. Dzięki temu możliwe staje się uporządkowanie kwestii sprzedaży i ustalenie priorytetów na najbliższe miesiące i lata. Dzięki przekazaniu uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego sprzedażą firma ma możliwość osiągnięcia przewagi nad konkurencją w wybranych obszarach działalności.

Opracowanie wraz z uczestnikami wstępnych planów wdrożenia strategii sprzedaży umożliwi sprawne przeprowadzenie w firmie projektów, które definiują kierunki rozwoju sprzedaży w firmie na najbliższe lata.

Jesteś zainteresowany doradztwem z obszaru „Strategiczne zarządzanie kadrami”?

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a my wskażemy specjalistę, którego doświadczenie pozwoli Ci rozwinąć skrzydła!

Skontaktuj się z nami!

 

Merchandising to dziedzina badająca wpływ środowiska sklepowego na konsumenta. Jej celem jest zoptymalizowanie placówki handlowej w ten sposób, aby skłaniała ona konsumentów do jak największych zakupów. Analizuje ona wszystkie martwe elementy sklepu, takie jak kolor ścian, orientacja regałów czy ustawienie produktów (nie zachowania pracowników).

Nasze usługi merchandisingowe skupiają się na przekazaniu wiedzy o psychologii klienta i odpowiedniemu wykorzystaniu narzędzi merchandisingowych. Jednak kluczowym elementem naszych działań merchandisingowych jest analiza placówek hanldowych przez fachowca (ew. fachowy zespół), polegająca na dokładnym zbadaniu dotychczasowej organizacji sklepu, zidentyfikowaniu elementów które należy poprawić oraz zaproponowaniu odpowiednich rozwiązań. Jest to kluczowy element ponieważ sama teoria często nie wystarcza do zaobserwowania wszystkich potrzebnych zmian. Fachowa analiza merchandisingowa cechuje się wychodzeniem poza ramy wszelkich standardów oraz rozpatrywaniem problemów z wielu perspektyw.

Nasze szkolenia uczą uczestników podstaw merchandisingu, a następnie za pomocą wykonanej analizy, pokazują jak wiedzę tę odpowiednio wykorzystać. Dążymy także do uświadomienia jak istotny jest merchandising, oraz wszystkie jego (nawet najmniejsze) elementy.

Podsumowując, uczymy jak na swój sklep spojrzeć okiem fachowego merchandisera.

Prawidłowe funkcjonowanie w firmie Standardów Obsługi Klienta, którymi powinni kierować się w rozmowach z klientami pracownicy, to powód do dumy każdej firmy. Jedną z metod osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu tych standardów jest przeprowadzenie badań typu „Mystery Shopping”. W odróżnieniu od badań satysfakcji klienta, koncentrujących się na subiektywnych ocenach i odczuciach, badanie to relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży. Nasi Trenerzy przygotują dla Państwa odpowiednio skonstruowane kwestionariusze dla przeprowadzenia tego badania, zawierające pytania o fakty, na które można odpowiedzieć jedynie  „tak” lub „nie”,  a Tajemniczemu Klientowi nie pozwalają na subiektywne interpretacje opisywanych zdarzeń.

Przed udaniem się na badanie, „Tajemniczy klienci” przechodzą specjalne szkolenia prowadzone przez naszych Trenerów. Dotyczą one:

  • standardów obsługi obowiązujących w badanej firmie
  • znajomości scenariusza badania
  • umiejętności naturalnego, realistycznego zachowania się w punkcie Obsługi Klienta.

Ze względu na fakt, że metoda ta ma dać informację i oceniać firmę, a nie pojedynczych pracowników, w trakcie badania obowiązują normy etyczne i kodeks dobrych praktyk, które również zostaną Państwu przez naszych Trenerów przybliżone.

W dzisiejszej dobie, poświęcenie czasu na opanowanie sztuki negocjacji biznesowych jest inwestycją, która przyniesie znacznie większe korzyści firmie i osobom indywidualnym, niż tylko nauczenie przysłowiowego „targowania się”.

Umiejętności te mogą być skutecznie wykorzystane w negocjacjach służbowych, oraz w codziennych, życiowych sytuacjach. Są próbą osiągnięcia porozumienia zadowalającego obie strony bez wyłaniania zwycięzcy i przegranego.

To sztuka polegająca na wypracowaniu stanowiska, które będzie dobrym wynikiem dla jednej i drugiej strony i dlatego też Nasi trenerzy:

  • przygotują Państwa pracowników do przeprowadzenia konkretnych negocjacji, które uważacie Państwo za kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Waszej firmy
  • uodpornią na przeróżne tricki, chwyty i techniki manipulacji werbalnej i niewerbalnej, jakie może zastosować w konkretnej sytuacji druga strona negocjacji
  • w sytuacjach trudnych negocjacyjnie mogą uczestniczyć w procesie negocjacyjnym czuwając nad pomyślnym dla Państwa firmy przebiegiem rozmów
  • wykorzystując starochińską sztukę czytania z rysów twarzy (siang mien) przygotują analizę psychologiczną (rys psychologiczny) członków zespołu negocjacyjnego, z którym będziecie Państwo prowadzili rozmowy biznesowe
  • nauczą Państwa przestrzegania w procesie negocjacji swoich priorytetów; definiowania celów zachowując jednocześnie elastyczną postawę wobec strony przeciwnej; umiejętności słuchania i zadawania właściwych pytań; merytorycznego przygotowania się i ukierunkowania swojej strategii dla osiągnięcia zamierzonego efektu; poszukiwania wspólnych płaszczyzn porozumienia, a na koniec wypracowania wspólnego stanowiska biznesowego
  • Pogodzenia się co do przyszłych zysków i strat.

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl