Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Charyzmatyczny Lider

Menadżerowie w firmach są odpowiedzialni za realizację celów Zespołów.

Menadżerowie w firmach są odpowiedzialni za realizację celów Zespołów. Do sukcesów Zespołu przyczyniają się nie tylko umiejętności poszczególnych jego członków, ale też ich postawy. Menadżer nie tylko powinien zarządzać umiejętnościami i być w tym zakresie Liderem, ale powinien też panować nad postawami podwładnych. Tylko osoby charyzmatyczne potrafią zrobić to drugie. Dlatego Charyzmatyczny Lider to najbardziej skuteczny Menadżer.

Celem szkolenia jest rozpoznanie na podstawie ćwiczeń przez uczestników szkolenia własnego stylu kierowania zespołem i wynikających z niego potencjału jak i ograniczeń. Szkolenia ma na celu wypracowanie wśród uczestników indywidualnych pozytywnych cech zarządczych, które staną się ich atutami w pracy zespołowej, pozwolą na motywowanie zespołu i pracowników do zadań zespołowych. Uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu, nabędą umiejętności motywowania pozafinansowego pracowników, będą potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony jako lidera zespołu. Szkolenie da uczestnikom możliwość poznania wiedzy z zakresu delegowania zadań i uprawnień, formułowania celów i ustalania priorytetów.

Poznają metody inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników i zdobędą wiedzę na temat własnych reakcji w relacjach z podwładnymi.

3.1. Wprowadzenie
3.2. Charyzmatyczne elementy zarządzania
3.2.1. Etyka biznesu – gruntowy element zarządzania – bezpieczeństwo biznesu.
3.2.2. Filozofia biznesu – fundamentalny aspekt zarządzania – kierunki biznesu.
3.2.3. Motywacja – klucz do osiągania celów – energia biznesu.
3.3. Lider, a strategia – cele, plany, procesy, sukcesy i porażki.
3.4. Charyzmatyczny lider – efektywne osiąganie celów – skazany na sukces.

Czas trwania zajęć:
3.1, 3.2., 3.2.1., – 1 dzień szkoleniowy
3.2.3 – 1 dzień szkoleniowy
3.3. – 1 dzień szkoleniowy
3.4. – 1 dzień szkoleniowy

  • role Przełożonego w relacjach z podwładnym,
  • wdrożenie skutecznej komunikacji w zespole,
  • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi,
  • przeprowadzanie zespołu przez proces zmian
  • budowanie świadomości roli menadżera oraz budowanie postawy, która uwiarygodni go w relacjach z zespołem – budowanie naturalnego autorytetu.
  • psychologiczny aspekt budowania trwałych relacji z podwładnymi;
  • asertywność menadżera w sytuacjach kryzysowych
  • radzenie sobie z negatywną postawą pracowników, brakiem zaangażowania
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia! Zorganizuj szkolenie dla swoich pracowników!

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl