Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Ralph Waldo Emerson powiedział: „Nie idź tam, gdzie może prowadzić ścieżka, zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw za sobą ślad”. Usiłując rozwiązać problem korzystamy bardzo często ze schematycznych rozwiązań. Wielokrotnie przynosi nam to oczekiwany rezultat, są jednak problemy, których nie rozwiążemy wchodząc na znane ścieżki. Umiejętność wybicia się ze schematycznego myślenia, wykorzystanie technik kreatywnego myślenia będzie naszą trampoliną do nieszablonowych rozwiązań.

Kreatywność nie jest dostępna tylko dla „wybrańców”. Możesz ją ćwiczyć i rozwijać. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak wybijać się ze schematycznego myślenia i co służy rozwijaniu kreatywności oraz jakie narzędzia pomogą nam w kreatywny sposób rozwiązywać problemy.
Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy potrzebują wykorzystać umiejętność niestandardowego

Twórcza rozgrzewka, czyli….
Czym jest kreatywność?
Kiedy wykorzystać kreatywność w  rozwiązywaniu problemów?
Jak inteligencja emocjonalna wpływa na rozwiązywanie problemów?
Jak rozbudzić własną kreatywność i nauczyć się kreatywnego myślenia.
Poznanie i ćwiczenie technik kreatywnego rozwiązywania problemów.
Skojarzenia jako podstawowy mechanizm twórczości

Myślenie lateralne i wertykalne, czyli
Różnice miedzy myśleniem lateralnym a wertykalnym.
Sposoby rozwijania myślenia lateralnego
Znajdowanie kreatywnych i niespecyficznych rozwiązań.
Jak wybijać się ze schematycznego myślenia.
Zastosowanie odpowiedniej strategii kreatywnego rozwiązywania problemów dla konkretnej sytuacji problemowej, czyli
Burza Mózgów
Technika Walta Disneya
Sześć Kapeluszy Myślowych.

  • znajomość sposobów wykorzystywania siły stresu na swoją korzyść,
  • wzmocnienie swojej samokontroli, samodyscypliny i wytrwałości,
  • znajomość sposobów poprawnego formułowania własnego celu a potem jak łatwo i przyjemnie je osiągać,
  • umiejętność poprawy własnej kreatywności myślenia i działania,
  • umiejętność planowania własnych działań na podstawie wartości i priorytetów,
  • poznanie skutecznych metody kontrolowania i planowania bieżących spraw,
  • umiejętność wprowadzania do swojego życia nowych, pożytecznych nawyków.
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia! Zorganizuj szkolenie dla swoich pracowników!

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl