Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Profesjonalna komunikacja biznesowa

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego ile projektów, kontraktów, celów biznesowych nie kończy się sukcesem właśnie z powodu nieprofesjonalnej komunikacji. Profesjonalna komunikacja biznesowa to dziś jeden z podstawowych czynników konkurencyjności – zwyciężają ci, którzy potrafią skutecznie komunikować.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami efektywnej komunikacji i współpracy w zespole i w relacjach z klientami. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji, nauczą się rozróżniać style komunikowania się, poznają zasady rozwiązywania konfliktów i współdziałania pod presją czasu i stresu, zdobędą umiejętność skutecznego działania w sytuacjach trudnych i wymagających szybkiego rozwiązywania, nauczą się odpowiedzialności za słowo i poznają błędy komunikacyjne i ich negatywny wpływ na współpracę zespołową celem ich diagnozowania i unikania.

Sposoby profesjonalnej komunikacji w biznesie, czyli
W jaki sposób łamać stereotypy i tworzyć pozytywne nastawienie?
Jakie są sposoby budowania i podtrzymywania relacji między ludźmi?
Jak rozwinąć własne umiejętności komunikacyjne – co należy wzmacniać, a co warto poprawić?
Jakie są bariery komunikacyjne?
Dlaczego nie warto decydować za innych?
Czym jest opór komunikacyjny i w jaki sposób zachęcić innych, by mówili i chcieli nas słuchać?
Dlaczego warto jest unikać oceniania, oskarżania i osądzania?

Metody i techniki ukierunkowane na poprawę współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, czyli
Jakie są techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy?
Jak zmieniać nastawienie i przekształcać stanowiska ludzi?
Komunikacja budująca współpracę, czyli
Jak umiejętnie interpretować zachowania klienta?
W jaki sposób rozwiązywać konflikty w relacjach z klientem wewnętrznym i zewnętrznym na drodze pozytywnej komunikacji?

  • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą roli komunikacji w życiu jednostki i zespołu,
  • Poznasz i nauczysz się stosować różne style komunikowania się, zasady rozwiązywania konfliktów i komunikacji w trakcie konfliktu,
  • Poznasz zasady komunikacji w sytuacjach stresowych wymagających szybkiego rozwiązania, a także zasady wykorzystywania potencjału komunikacyjnego poszczególnych pracowników.
  • Zdobędziesz informacje na temat własnych uwarunkowań wspierających i utrudniających skuteczną komunikację, budowanie relacji oraz rozwiązywanie konfliktów.
  • Nauczysz się oceniać własny styl komunikacyjny oraz dostosowywać komunikaty do osób o innym stylu komunikacyjnym,
  • Będziesz potrafił komunikować się w trakcie konfliktów, sytuacji stresowych i wymagających szybkiego rozwiązania, a także dowiesz się jak wykorzystać różnorodność stylów komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych.
  • Zrozumiesz potrzebę samodoskonalenia umiejętności komunikacyjnych i zdobywania wiedzy w tym zakresie, odczujesz odpowiedzialność wynikającą z błędów komunikacyjnych i braku efektywnej komunikacji w zespole.
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia! Zorganizuj szkolenie dla swoich pracowników!

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl