Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otorzeniu

SKLEP

W książce autorzy przedstawili wybrane, znane powszechnie elementy teorii organizacji i zarządzania wraz z oceną ich przydatności w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Opisali również stosunkowo nowe koncepcje zarządzania, mające na celu przede wszystkim uelastycznienie organizacji, aby zapewnić jej nie tylko przetrwanie, lecz także rozwój w coraz bardziej chaotycznym i niepewnym otoczeniu.

Poszczególne rozdziały w książce poświęcono:

  • elastyczności organizacji jako odpowiedzi na turbulencje otoczenia,
  • elastyczności celów, strategii, struktur i zasobów,
  • organizacji procesowej, wirtualnej, fraktalnej, sieciowej i uczącej się,
  • wykorzystaniu chaosu w zarządzaniu (organizacji w ruchu),
  • koncepcjom systemowym,
  • kulturze elastycznej organizacji,
  • kierowaniu ludźmi w zrelatywizowanym i dynamicznym świecie organizacji.

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl