Teatr organizacji

SKLEP

Teatr organizacji (wiedzy) proponowany przez Autorów stanowi novum zarówno w skali światowej, jak też w Polsce. Zaprezentowane w książce scenariusze osadzone są w najmodniejszej obecnie koncepcji zarządzania wiedzą. Teatr organizacji […] umożliwia pełne, spontaniczne włączanie się pracowników firmy w odgrywanie ról organizacyjnych zorientowanych nie tylko na rozwiązanie problemów komunikowania się, lecz także na harmonizowanie i wyrównywanie asymetrii przepływów wiedzy i informacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa […];  pozwala własnymi siłami rozwiązywać wewnętrzne problemy […] organizacji gospodarczej.

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl