Mediacje gospodarcze

SKLEP

Książka w całości poświęcona jest mediacjom gospodarczym. Zawarto w niej przegląd najważniejszych zagadnień w mediacji od strony zarówno prawnej, ekonomicznej, jak i od psychospołecznej. Publikacja przedstawia nowoczesne metody prowadzenia i promocji mediacji. Może być ona przewodnikiem dla prowadzących mediacje i jej uczestników. Do książki dołączono wzory dokumentów przydatnych w praktyce mediacyjnej.

Z recenzji:

Publikacja podejmuje problematykę bardzo aktualną i ważną w nowoczesnym systemie gospodarczym, w którym swoboda działalności łączy się z ryzykiem konfliktów. Mediacja zamiast sądowych procesów – to dobry kierunek. Autorzy piszą w duchu poradnika, z dużą uwagą dla praktycznej przydatności swych tekstów. Jest to więc świetny zbiór prac, będący rzetelnym podręcznikiem wprowadzającym w świat mediacji.

Prof. zw dr hab. Zbigniew Nęcki

Książka jest aktualnym i nowoczesnym kompendium wiedzy o efektywnym prowadzeniu mediacji gospodarczej, przedstawionym w przystępny, jednakże profesjonalny sposób. Załączone wzory dokumentów stanowią nieocenioną praktyczną pomoc. Adresatem tej propozycji wydawniczej są nie tylko mediatorzy, ale wszyscy zainteresowani ugodowym rozwiązywaniem sporów gospodarczych.

Agnieszka Rękas
Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie,
Główny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Książka stanowi wartościową pomoc w przygotowaniu do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzeniu mediacji. Ze względu na różnorodność omawianych problemów publikacja jest ważnym źródłem wiedzy zarówno dla profesjonalistów, w tym samych mediatorów, jak i dla każdego zainteresowanego tym tematem.

Krystian Mularczyk
Radca Prawny,
Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacj

Siedziba firmy

ul. Kazimierza Wielkiego 21,
59-800 Lubań

Oddział we wrocławiu

ul. Rezedowa 66, 54-515 Wrocław
tel./fax: 71 319 48 35
e-mail: biuro@binsztok.pl