Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte dedykowane są określonej grupie docelowej. Służą podnoszeniu kwalifikacji grupy osób wewnątrz firmy. Zbliżone realia zawodowe uczestników szkolenia dają możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i podniesienia efektywności w procesie nauczania.

Nasi Trenerzy przygotowując szkolenie zamknięte:

  • • dokonują dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników
  • • poprzedzają planowane szkolenie wywiadem na wybranej grupie fokusowej, co pozwala dokładnie przewidzieć potrzeby i oczekiwania uczestników
  • • dostosowują indywidualny program szkolenia do wymaganych przez Zamawiającego ram czasowych
  • • pracują wraz z uczestnikami na konkretnych przykładach z ich życia zawodowego („business case”) w danej firmie

Aktywna współpraca z naszymi Trenerami w trakcie szkoleń zamkniętych skutkuje:

  • • poprawą jakości komunikacji między pracownikami
  • • podniesieniem efektywności współpracy zespołowej w firmie
  • • lepszymi wynikami sprzedażowymi
  • • lepszą integracją interpersonalną

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w ww. zakresie, będziemy wdzięczni za kontakt mailowy  biuro@binsztok.pl lub  telefoniczny: 882 714 330 lub (71) 319 48 35