Studia podyplomowe

Zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa w Studiach Podyplomowych organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykładowcami są nasi trenerzy.

 • Mediator (Master of Business Mediation) – X edycja

  Cele i charakterystyka studiów:
  Studia podyplomowe „Mediator (Master of Business Mediation)” mają za zadanie przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę związaną z wykonywaniem nowego zawodu w polskiej gospodarce. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, komunikacji, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie gruntownie przeprowadzonym treningiem praktycznym mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora.

  Adresaci:
  Studia podyplomowe Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą zająć się praktycznym rozwiązywaniem:

  • sporów gospodarczych (np. na niwie firma – firma, zarząd organizacji – związki zawodowe, pracownik – pracownik, klient – firma itd.),

  • konfliktów szkolnych (mediacje rówieśnicze)

  • spraw na gruncie cywilnym (np. mediacje rodzinne i przedrozwodowe)

  • problemów w sprawach karnych (np. w obszarze strat moralnych u pokrzywdzonych). 

  Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 196 godz.

  Więcej

 • Coaching trenerski i przywódczy – III edycja
  Cele i charakterystyka studiów:
  WStudia przygotowują do samodzielnego prowadzenia coachingu. Składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowych. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje coachingowe, ale również silnie wpływa na osobisty rozwój.

  Adresaci:

  Program został specjalnie opracowany dla osób, które pragną rozwijać praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą oferować coaching w ramach własnej działalności, w szczególności: menedżerów, dyrektorów zarządzających, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji, osoby mające kontakt z klientem, przedstawicieli handlowych, doradców zawodowych, trenerów, konsultantów, pedagogów i psychologów, specjalistów i ekspertów różnych specjalności oraz aktualnych i przyszłych coachów.

  Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 176 godz.

  Więcej

 • Akademia Profesjonalnego Przedstawiciela Medycznego Academy of Professional Medical Representative
  Cele i charakterystyka studiów:
  Wychodząc naprzeciw potrzebom firm farmaceutycznych związanych z nowymi wymogami, jakimi będą się kierowały w procesie rekrutacji na stanowiska przedstawicieli medycznych w 2014/2015 r. proponujemy Państwu Studia Podyplomowe, które mają na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu przedstawiciela medycznego. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania rynku farmaceutycznego (podmioty rynku, obrót lekami itd.), aktywności marketingowej w obszarze farmacji, prawa farmaceutycznego, standardów pracy oraz etyki przedstawiciela medycznego. Ponadto Uczestnicy Studiów zostaną uzbrojeni w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, autoprezentacji oraz szeroko pojętej komunikacji, która będzie gruntownie wzmocniona treningami i zajęciami warsztatowymi.

  Adresaci:

  Studia adresowane są do:

  • Absolwentów Szkół Wyższych, zmotywowanych do zdobycia pracy w firmie farmaceutycznej na stanowisku przedstawiciela medycznego, gdzie problemem jest brak doświadczenia zawodowego.

  • Dla przedstawicieli medycznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywnego funkcjonowania na rynku farmaceutycznym, a tym samym umocnić swoją pozycje względem pracodawcy.

  • Dla handlowców i przedstawicieli handlowych zmotywowanych do zmiany branży na branżę medyczną.

  Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 200 godz.

  Więcej

 • Menedżer wiedzy – doradca zawodowy (nowość!)
  Cele i charakterystyka studiów:

  Program studiów „Menedżer wiedzy – doradca zawodowy” pozwoli czynnym doradcom zawodowym na aktualizację wiedzy uzyskanej podczas wcześniejszej nauki i podniesienie kwalifikacji zdobytych w trakcie praktyki zawodowej. Dodatkowo słuchacze otrzymają zupełnie nową wiedzę i zdobędą umiejętności pozwalające na:

  • tworzenie własnych narzędzi (np. baz danych) i operowanie nimi,

  • skuteczne zarządzanie wiedzą własną i innych (bezrobotnych, przedsiębiorców i innych klientów),

  • prowadzenie mediacji, sporów, działań promocyjnych etc. na rzecz uczestników rynku pracy,

  • poradnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z funduszy UE.

  Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, komunikacji, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie gruntownie przeprowadzonym treningiem praktycznym w zakresie badania i analizowania potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników lokalnego/regionalnego rynku pracy.

  Adresaci:
  Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących na stanowisku doradcy zawodowego w urzędach pracy i innych instytucjach rynku pracy, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

  Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 200 godz.

  Więcej

 • Zarządzanie Organizacjami Pożytku Publicznego, Parafiami oraz Instytucjami Kościelnymi
  Cele i charakterystyka studiów:
  Studia podyplomowe „Zarządzanie Organizacjami Pożytku Publicznego, Parafiami oraz Instytucjami Kościelnymi” mają za zadanie przygotować uczestników do efektywniejszego zarządzania organizacjami ujętymi w nazwie studiów. Absolwenci nabędą praktyczną wiedzę związaną z zarządzaniem i organizacją pracy w instytucjach o charakterze non-profit. Poznają także i nauczą się praktycznie stosować skuteczne metody i techniki komunikacji, a ponadto będą mieli możliwość rozszerzyć swoją praktyczną wiedzę w obszarze marketingu czy stosowania prawa w przypadku organizacji pożytku publicznego.

  Adresaci:

  Studia adresowane są przede wszystkim do:

  • księży (proboszczów i wikariuszy), którzy chcieliby skuteczniej zarządzać swoimi parafiami,

  • sióstr zakonnych chcących zgłębić zasady szeroko pojętego zarządzania (w tym m.in. budowania efektywnie funkcjonujących grup, motywowania do skuteczniejszego działania, organizacji pracy itp.),

  • osób świeckich aktywnie biorących udział w życiu parafii,

  • szefów i pracowników różnego rodzaju organizacji pożytku publicznego (w tym m.in. fundacji czy stowarzyszeń).

  Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 200 godz.

  Więcej

 • Lider pozytywnych zmian (Lider of positive changes)
 • Program studiów:
  Warsztaty menedżerskie odbywać się będą w ramach poniższych bloków tematycznych:

  EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM:

  Psychologia zarządzania oraz komunikacja w zespole
  Team building (Budowanie sprawnych zespołów)
  Skuteczne motywowanie pracowników i delegowanie uprawnień
  Zarządzanie sobą i zespołem w czasie
  Zarządzanie talentami
  Coaching przywódczy i mentoring.

  SPOŁECZNE KOMPETENCJE MENADŻERSKIE:

  Etyka i filozofia zarządzania odpowiedzialnego menedżera
  CSR (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw)
  Pozytywna perswazja i obrona przed manipulacjami w kierowaniu zespołem
  Menedżer – mediator (rozwiązywanie konfliktów w organizacji)

  ROZWÓJ OSOBISTY PRZYWÓDCY:

  Wystąpienia publiczne i w mediach, prowadzenie narad i autoprezentacja w pracy menedżera
  Work Life Balance
  Zarządzanie stresem (antystresowe warsztaty bębniarskie)
  Etykieta i stylizacja w biznesie
  Savoir-vivre w biznesie
  Social media a kreowanie wizerunku firmy i menedżera

  SKRZYNKA NARZĘDZIOWA MENEDŻERA:

  Praktyczne metody oceny i rozwoju pracowników oparte na Development Center
  Zarządzanie zmianą w warunkach niepewności
  Zarządzanie projektami
  Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
  Pułapki wdrażania systemów IT
  Sztuka prowadzenia negocjacji biznesowych
  Wybrane aspekty prawa z perspektywy menedżerskiej

  STRATEGIA FIRMY A DZIAŁANIA MENEDŻERSKIE:

  Zarządzanie procesem sprzedaży
  Nowoczesne narzędzia marketingowe
  Zarządzanie wiedzą w dużej firmie
  Finanse firmy z perspektywy menedżerskiej
  Controlling i budżetowanie – skuteczne systemy informacji menedżerskiej
  Strategiczna gra kierownicza

  Adresaci: Elitarny i biznesowy charakter naszej oferty powoduje, że do uczestnictwa w programie zapraszamy jedynie kadrę zarządzającą średnich i dużych firm z Dolnego Śląska.

  Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 140 godz.

  Więcej