Henryk Pilarski

Henryk Pilarski

Jego zadania to planowanie i definiowanie procesu  coachingu, zawieranie kontraktu w coachingu i budowanie sesji coachingowych.

W obszarze jego szczególnych zainteresowań jest radzenie sobie z niemocą decyzyjną i wykonawczą coachowanych osób metody radzenia sobie ze stresem oraz zarządzanie konfliktem i prowadzenie negocjacji i mediacji.

Ma olbrzymie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie, jest mistrzem radzenia sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach.

Pasjonuje go przemysł okrętowy, jest min. współautorem skryptów i opracowań „Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne przemysłu okrętowego”, „Formy organizacyjne przemysłu okrętowego warunkujące poprawę efektywności”.

W życiu kieruje się zasadą: „Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie”