Mediacje

Szanowni Państwo!

Poza działalnością szkoleniową w ramach naszej firmy również PROPAGUJEMY MEDIACJE w Polsce i dlatego

POMAGAMY ROZWIĄZYWAĆ SPORY I KONFLIKTY!

Polecamy Państwu bardzo serdecznie nasz zespół bardzo skutecznych mediatorów, którzy poprzez założone przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW oraz SĄD ARBITRAŻOWY I POLUBOWNY zajmują się rozwiązywanie sporów i konfliktów prowadząc:

  • • Mediacje W SPRAWACH GOSPODARCZYCH (zapłata, wykonanie umowy, ustalenie odszkodowania, spory ubezpieczeniowe, roszczenie wspólników i akcjonariuszy, ustalenie obowiązków w ramach umowy konsorcjum)
  • • Mediacje W SPORACH ZBIOROWYCH (warunki pracy, warunki płac lub świadczeń socjalnych; prawa i wolność związków zawodowych)
  • • Mediacje W SPORACH PRACOWNICZYCH (np. na niwie: kierownik – pracownik, zarząd organizacji – pracownik, pracownik – pracownik czy klient – firma itd.)
  • • Mediacje W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY (zapłata, podział spadku, wzniesienie współwłasności, zadośćuczynienie)
  • • Mediacje W SPRAWACH TRANSGRANICZNYCH (w zakresie wykonywania umów między partnerami biznesowymi, w sprawach konsumenckich, konflikty międzykulturowe itp.)
  • • Mediacje W SPRAWACH RODZINNYCH (np. mediacje okołorozwodowe)
  • • Mediacje W SPORACH RÓWIEŚNICZYCH (gł.: mediacje szkolne)

UCZYMY MEDIACJI!

Już od 8 lat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzimy pierwsze w Polsce STUDIA PODYPLOMOWE „MEDIATOR (MASTER OF BUSINESS MEDIATION)”, które mają na celu przygotować uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych. Absolwenci zdobywają tu praktyczną wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji, ekonomii i prawa, która wzmacniana jest gruntownie przeprowadzanymi treningami praktycznymi mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą zająć się praktycznym rozwiązywaniem:

  • sporów gospodarczych (np. na niwie firma – firma, zarząd organizacji – związki zawodowe, pracownik – pracownik, klient – firma itd.)
  • konfliktów szkolnych (mediacje rówieśnicze)
  • spraw na gruncie cywilnym (np. mediacje rodzinne i przedrozwodowe)
  • problemów w sprawach karnych (np. w obszarze strat moralnych u pokrzywdzonych). Z uwagi na praktyczny charakter zajęć grono wykładowców-teoretyków ograniczone zostało do absolutnego minimum. W związku z czym wśród prowadzących zajęcia znaleźli się wybitni mediatorzy (gł. gospodarczy i rodzinni) piastujący wysokie stanowiska w ogólnopolskich stowarzyszeniach mediatorów, sędziowie dolnośląskich sądów (sądu okręgowego i sądów rejonowych), biegli psychologowie sądowi, czynni zawodowo negocjatorzy oraz trenerzy biznesu. Więcej: TUTAJ

POPULARYZUJEMY MEDIACJE!

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi publikacjami dotyczącymi prowadzenia mediacji.

„SZTUKA SKUTECZNEGO PROWADZENIA MEDIACJI. ZAGADNIENIA PRAWNE I EKONOMICZNE.” Praca zbiorowa pod red. Aleksandra Binsztoka Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012 Więcej

„SZTUKA SKUTECZNEGO PROWADZENIA MEDIACJI I NEGOCJACJI. ZAGADNIENIA PSYCHOLOGICZNE I KOMUNIKACYJNE.” Praca zbiorowa pod red. Aleksandra Binsztoka Wydawnictwo: Marina, Wrocław 2013 Więcej