Strona Binsztok.pl korzysta z ciasteczek. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij...

DOTACJE SZKOLENIOWE dla firm DOLNOŚLĄSKICH

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Firma „Binsztok i Partnerzy” wdrożyła wymagania standardu SUS 2.0 i posiada Certyfikat o numerze DEKRA/SUS/000102 w zakresie: Usług szkoleniowych oraz projektowania szkoleń wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

Znalezione obrazy dla zapytania dekra logo C:\Users\Aleksander\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logo-SUS-2-0-PNG.PNG

W związku z powyższym po dogłębnej analizie naszej firmy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wpisała nas do Bazy Usług Rozwojowych, co oznacza, że możecie się Państwo ubiegać o

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W NASZEJ FIRMIE

w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020, DZIAŁANIE 8.6

„ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MMŚP”

KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Nabór wniosków trwa już od wiosny 2017r. Do kontaktu z nami zapraszamy od czerwca 2017r. Wartość środków zaplanowanych na realizację usług rozwojowych w ramach tego projektu wynosi na Dolnym Śląsku blisko 44 miliony złotych.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że rekrutacja przedsiębiorców do tego projektu zostanie zamknięta w chwili wydania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację usług rozwojowych. Dlatego WARTO JAK NAJSZYBCIEJ ZDECYDOWAĆ SIĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU I SKORZYSTANIE Z ATRAKCYJNEGO DOFINANSOWANIA PRZEZNACZONEGO NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PAŃSTWA PRACOWNIKÓW! Liczy się kolejność zgłoszeń oraz kryteria preferencyjne, o czym piszemy poniżej.

Mając zatem na celu ułatwienie Państwu podjęcia decyzji o przystąpieniu do projektu, przedstawiamy poniżej najistotniejsze informacje.

KTO MOŻE LICZYĆ NA DOFINANSOWANIE?

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!

Prosimy zatem spojrzeć, jakie są kryteria podziału.

Mikro przedsiębiorstwa to:

 • • średnioroczne zatrudnienie w ostatnim roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 10 osób,
 • • wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług a także operacji finansowych w ostatnim roku obrotowym nie przekroczyła równowartości 2 mln euro lub
 • • wartość aktywów bilansu na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwa to:

 • • średnioroczne zatrudnienie w ostatnim roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 50 osób,
 • • wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług a także operacji finansowych w ostatnim roku obrotowym nie przekroczyła równowartości 10 mln euro lub
 • • wartość aktywów bilansu na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwa to :

 • • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim roku obrotowym mieściło się w przedziale od 50 do 250 pracowników
 • • wartość przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług a także operacji finansowych nie przekroczyła równowartości 50 mln euro lub
 • • wartość aktywów bilansu na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekroczyło równowartości 43 mln euro.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE?

Poziom dofinansowania programu ze względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi:

 • • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • • 60% – przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze.
 • • 70% – przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (firma rozumiana jest jako przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu, gdy odnotowało 20% wzrost przychodów r/r)
 • • 80% – usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby o niskich kwalifikacjach (poniżej średniego poziomu wykształcenia).

Wielkość dofinansowania wynosi:

 • • Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: 25.000,00 zł
 • • Maksymalne dofinansowanie 1 usługi dla 1 osoby: 5.000,00 zł
 • • Limit 1 wniosku/umowy o dofinansowanie dla 1 firmy (warto jest starać się o maksymalną wysokość kwoty, ponieważ nie będzie już możliwości jej zwiększenia!)

JAK W PROSTY SPOSÓB POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU?

Mając na celu Państwa wygodę i komfort pracy firma „Binsztok i Partnerzy” pomoże Państwu w złożeniu wniosku o dofinansowanie i realizacji tego przedsięwzięcia w maksymalnym stopniu!!!

Oto 7 PROSTYCH KROKÓW, które przejdziemy szybko razem z Państwem!

(To może być dla Państwa Szczęśliwa Siódemka! 😊)

1.WSTĘPNA ROZMOWA I OKREŚLENIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Następuje kontakt między nami a Państwa firmą. Spotykamy się lub telefonicznie omawiamy Państwa potrzeby szkoleniowe.

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Pracodawca z pomocą (!!!) firmy „Binsztok i Partnerzy” składa wniosek o dofinansowanie do Operatora lub poprzez jego Partnerów w swoim regionie.

3. PODPISANIE UMOWY

Po akceptacji wniosku następuje podpisanie umowy i przekazanie promesy szkoleniowej (obietnica pokrycia kosztów szkolenia w wysokości określonej w umowie).

4. ZAPISANIE PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIE

Pracodawca przy pomocy firmy „Binsztok i Partnerzy” zapisuje pracowników i/lub siebie na szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych( BUR)

5. PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Pracownicy Państwa firmy uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez nas.

6. OCENA SZKOLENIA

Pracodawca ocenia szkolenie przez system BUR.

7. OPŁATA ZA SZKOLENIE I REFUNDACJA KOSZTÓW

Pracodawca opłaca koszt usługi i występuje do Operatora lub Partnera o refundację poniesionych kosztów po przedstawieniu dokumentów do rozliczenia, tj.:

 • • zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej zawierające nazwę przedsiębiorcy, imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce przeprowadzenia usługi,
 • • liczbę godzin usługi oraz zakres tematyczny szkolenia,
 • • ankietę oceniającą usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych;
 • • dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe np. faktura; potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ FIRMĘ?

SZKOLIMY RÓŻNE BRANŻE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU! Od wielu lat obsługując Klientów z całej Polski z przyjemnością organizujemy szkolenia dla różnych branż i profesji.

DAJEMY SZEROKĄ GAMĘ GOTOWYCH PROGRAMÓW! Możecie Państwo zapisać swoich pracowników na gotowe już programy szkoleniowe np. dla menedżerów, sprzedawców, osób obsługujących klientów, a także wybierając szkolenia specjalistyczne (np. dla doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, inżynierów, informatyków i in.).

SZKOLENIA „SZYJEMY NA MIARĘ”! W przypadku chęci przeszkolenia większej grupy pracowników przygotowujemy specjalnie dla Państwa programy dedykowane wyłącznie dla Waszego Zespołu uwzględniając przy tym specyfikę branży i warunki funkcjonowania firmy.

SZKOLIMY W DOWOLNYM MIEJSCU! Możemy przeprowadzić szkolenie w Państwa firmie lub w wybranym przez Was hotelu, gdzie będzie dla Państwa dogodny dojazd i komfortowe warunki pracy podczas warsztatów.

MAMY DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ SZKOLENIOWCÓW! Poza naszym podstawowym zespołem trenerów do współprowadzenia szkoleń zapraszamy także cenionych specjalistów z różnych branż, którzy dzielą się z Państwem aktualną wiedzą i swoimi bogatymi doświadczeniami zawodowymi. W sumie jest to grupa ponad 30 osób, których zatrudniamy od kilkunastu lat w ramach naszych szkoleń i 6 kierunków studiów podyplomowych organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym.

JAK SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY?

Aby pomóc Państwu w załatwieniu wszystkich formalności w procesie wnioskowania o dofinansowanie, prosimy skontaktować się z nami!

Czekają na Państwa:

Koordynator Projektu => tel. 882-714-330 mail: biuro@binsztok.pl

lub

dr Aleksander Binsztok => tel. 602-717-555 mail: binsztok@binsztok.pl

Podczas rozmowy omówimy Państwa potrzeby szkoleniowe i przedstawimy klarownie ścieżkę postępowania krok po kroku.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 😊